บริษัท ตรังการบัญชีและปรึกษาธุรกิจ จำกัด

http://www.bangkoksync.com

บริษัท ตรังการบัญชีและปรึกษาธุรกิจ จำกัด               

ชื่อ (Contact Name):บริษัท ตรังการบัญชีและปรึกษาธุรกิจ จำกัด
ชื่อบริษัท (Company name):บริษัท ตรังการบัญชีและปรึกษาธุรกิจ จำกัด
ทีอยู่ (Address):78/34-35 ถนนรัษฎา
รหัสไปรษณีย์ (Postal):92000
จังหวัด:ตรัง
เขต:เมืองตรัง
ประเทศ (Country):ไทย
โทรศัพท์ (Phone):0-7522-4465-7
เลขทะเบียนพาณิชย์:0925547000550
ทุนจดทะเบียน:1,000,000 ฿
contact us

รายละเอียดบริษัท               

บริการจัดทำบัญชีและปรึกษาธุรกิจ